PISA-2018: Україна в центрі уваги. Резюме досліджень 2021 року

Про що ми пишемо? Для чого ми це робимо? Як матеріали можна використовувати?

Міжнародне дослідження якості освіти PISA, яке майже 20 років тому започаткувала Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), є одним із найавторитетніших джерел інформації про середню освіту у світі. На сьогодні в програмі PISA беруть участь понад 80 країн / економік. Їхні урядовці довіряють результатам дослідження й використовують їх для прийняття обґрунтованих політичних рішень у галузі освіти.

Україна долучилася до PISA в циклі 2018 року. Національний звіт за результатами цього циклу, опублікований Українським центром оцінювання якості освіти у 2019 році, став важливим джерелом інформації і про успішність наших 15-річних підлітків, які здобувають середню освіту, і про чинники, які могли вплинути на відповідні результати. Проте, попри представлення в майже 500-сторінковому звітному документі значних обсягів надзвичайно важливих даних щодо якості вітчизняної освіти, чимало інформації, зібраної дослідниками за підсумками циклу 2018 року, залишилося поза увагою, адже PISA – це неймовірні масиви даних складної структури.

Саме з огляду на це починаючи з травня 2020 року аналітики команди PISA в Україні щомісяця публікують мінізвіти «PISA-2018: Україна в центрі уваги». Кожна така публікація присвячено одній темі – від питань матеріальних і нематеріальних ресурсів у закладах освіти та зв’язку їх з освітніми результатами до питань результатів учнів у кожній із галузей PISA (читання, математика, природничо-наукові дисципліни). Щоб дані щодо нашої країни були більш показовими, у мінізвітах усі результати представлені на тлі даних референтних країн і середніх результатів по країнах ОЕСР.

Ця серія тематичних мінізвітів, безумовно, є корисною не тільки для управлінців у галузі освіти, науковців, учителів-практиків, а й для здобувачів освіти та їхніх батьків. Надзвичайне розмаїття тем, охоплених авторами у публікаціях, дасть змогу знайти потрібне навіть найвибагливішим читачам.

У цьому числі серії узагальнено тематику мінізвітів «PISA-2018: Україна в центрі уваги», актуалізовану упродовж 2021 року. Більш детально кожну тему розкрито в повній добірці публікацій тут.