Про ВРЦОЯО

Зовнішнє незалежне оцінювання – процес визначення рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів установами, що не залежать від загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

В Україні такими установами є Український центр оцінювання якості освіти та дев’ять регіональних центрів, включаючи Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти.

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти створений у травні 2006 року. Центр забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання у Вінницькій,  Житомирській та Хмельницькій областях.

Основним завданням Ценру є створення передумов для забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, які базуються на об’єктивних результатах тестування.

Крім того, Регіональний центр повинен забезпечувати:

  • організацію та проведення тестування на місцях відповідно до процедури, яка затверджується Українським центром оцінювання якості освіти;
  • створення банку тестових завдань;
  • поширення інформаційних та інструктивних матеріалів у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах регіону;
  • організацію і проведення моніторингових досліджень якості освіти.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання:

  • Перевірити відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам.
  • Виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учнів.
  • Оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.