Чи готові освітяни до соціально-емоційного навчання?

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти долучилися до проєкту ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку», ГО «ЕдКемп Україна», ГО «Інститут розвитку освіти», ГО «Ре: Освіта», Інституту вищої освіти НАПН України, Київського університету імені Бориса Грінченка та взяли участь у підготовленні Аналітичного огляду  «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа».

Ключовими постатями для успішного впровадження соціально-емоційного навчання є педагогічні працівники. З метою визначення рівня сприйняття та готовності освітян до соціально-емоційного навчання у рамках реформи «Нова українська школа» автори дослідження в січні-липні 2021 року підготували та провели Всеукраїнське опитування серед вчителів та директорів шкіл. Це дослідження надало можливість схарактеризувати поінформованість, ставлення, уявлення педагогічних працівників/-ниць і керівників/-ниць про затребуваність соціально-емоційного навчання, виявити схильність до його впровадження, потреби у інформаційній, організаційній та методичній підтримці. Результати соціологічного дослідження наведено у четвертому розділі анонсованого аналітичного огляду.

Також в аналітичному огляді:

  • розкрито розуміння соціально-емоційного навчання та його значення у розвитку сучасної освіти;
  • представлено чинні освітні політичні і нормативно-правові документи та аналіз їх відповідності Європейській рамці ключових компетентностей «Особистісні, соціальні компетентності та навчання вчитися» (LifeComp), опублікованій у 2020 році;
  • проаналізовано державні стандарти та освітні програми на різних рівнях шкільної освіти за підходом спільноти CASEL (Співпраця з академічного, соціального та емоційного навчання), який стосується розвитку п’яти основних складників соціально-емоційного навчання: самоусвідомлення, самоорганізація, соціальна свідомість, побудова стосунків та прийняття відповідальних рішень;
  • схарактеризовано чинну систему підготовки вчителя у закладах вищої освіти та проаналізовано компетентнісний потенціал стандартів вищої освіти і освітніх програм щодо підготовки до соціально-емоційного навчання через призму основних складових LifeComp.

До кожного розділу наведено висновки і рекомендації, які можуть стати надійним підґрунтям для системного запровадження соціально-емоційного навчання в Україні як у формуванні підходів в освітній політиці та її імплементації на національному рівні, так і в практичних кроках щодо удосконалення змісту освіти, підготовки і підвищення кваліфікації вчителів, напрацювання сучасних методик і навчальних матеріалів.