90-ТЕ ЧИСЛО МІНІЗВІТУ «PISA У ЦЕНТРІ УВАГИ»

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти продовжують готувати аналітичні матеріали для ознайомлення широкої громадськості з результатами міжнародного дослідження PISA.

Мінізвіт «PISA у центрі уваги»

Сьогодні пропонуємо вашій увазі 90-те число мінізвіту «PISA у центрі уваги»що ґрунтується на даних PISA-2015. Це переклад українською мовою матеріалу, підготовленого фахівцями Організації економічного співробітництва та розвитку. У цій брошурі аналітики розглядають питання про те, як різні підходи до викладання природничо-наукових дисциплін у закладі освіти впливають на успішність 15-річних підлітків і як результативність цих підходів пов’язана з дисципліною на уроках та педагогічною майстерністю учительства.

Зокрема, за спостереженнями дослідників, навчання на основі запитів, або дослідницької діяльності учнів та учениць, дає гірші результати, якщо воно відбувається в класах з низьким рівнем дисципліни під час уроку. Водночас негативний зв’язок слабшає, коли учитель / учителька може зорганізувати клас. Згідно з висновками дослідників, застосування дослідницької наукової діяльності під час навчання заохочує учнівство до вивчення природничих наук і формує інтерес до предметів цього циклу. А дослідницька діяльність, ефективно керована вчителем / учителькою, дає кращі результати на тестуванні.

Досвід інших країн щодо застосування різних методів під час навчання може стати в пригоді й вітчизняному вчительству, адже в нас, як свідчать результати циклу PISA 2022 року, теж є чимало шкіл, де можна спостерігати відмінності в успішності учнівства, пов’язані з методами викладання тих чи тих дисциплін, а також із фаховістю викладацького складу. У процесі впровадження реформи Нової української школи питання якості викладання є засадничим, адже від його вирішення залежить забезпечення рівності й справедливості в освіті.

Нагадаємо, що у черговому, дев’ятому, циклі PISA, проведення основного етапу якого заплановано на весну 2025 року, саме природничо-наукова галузь буде провідною. Раніше фахівці Українського центру оцінювання якості освіти переклали рамковий документ, відповідно до якого у поточному циклі розроблено тестовий інструментарій для оцінювання знань і вмінь 15-річного учнівства / студентства з природничо-наукових дисциплін. Він, зокрема, відображає зміни в розумінні завдань шкільної природничо-наукової освіти в сучасному світі — епосі антропоцену

Мінізвіт «PISA-2022: Україна в центрі уваги»

Крім перекладів міжнародних мінізвітів за підсумками попередніх циклів PISA, фахівці Українського центру продовжують також поглиблено вивчати дані останнього циклу PISA-2022, національний звіт за підсумками якого з основними даними було оприлюднено наприкінці 2023 року

Сьогодні пропонуємо вам перше число мінізвіту «PISA-2022: Україна в центрі уваги», що продовжує серію аналітичних матеріалів за підсумками PISA-2018. У пропонованому мінізвіті увагу зосереджено на з’ясуванні того, наскільки успішними є українські 15-річні підлітки та їхні ровесники з референтних країн (Болгарія, Грузія, Естонія, Молдова, Польща та Словацька Республіка) у різних видах математичної діяльності (математичне міркування, формулювання проблем математичною мовою, застосування математичних алгоритмів і процедур та інтерпретування й оцінювання отриманого розв’язку на його валідність щодо певної проблеми). 

Нагадаємо, що у восьмому циклі PISA, основний етап якого відбувся у 2022 році, математика була провідною галуззю (після циклів 2003 р. та 2012 р.), тому в межах звітування за підсумками цього циклу особливу увагу приділяють результатам 15-річного учнівства саме в цій предметній сфері. Упевнені, що спостереження наших аналітиків допоможуть вітчизняному вчительству критично оцінити свої методичні підходи в питанні формування в учнівства навичок математичної діяльності. Це тим більше важливо з огляду на те, що успішність українських підлітків у галузі математики аж зовсім не є високою на тлі успішності їхніх однолітків у країнах ОЕСР (різниця близька до еквівалента півтора року навчання). 

Насамкінець зауважимо, що вже у квітні – травні цього року в Україні в репрезентативній вибірці закладів освіти буде проведено пілотний етап PISA-2025. Нині тривають активні підготовчі роботи. Метою пілотного етапу є апробація інструментів та процедур перед основним, який відбудеться навесні 2025 року. З усією актуальною інформацією щодо цього можна ознайомитися на нашому вебсайті PISA.Ukraine. Крім цього, на цій вебсторінці «Виконати завдання PISA» можна ознайомитися з типовими прикладами завдань, які використовують у PISA для оцінювання рівня сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей.