PISA-2025: ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ 

Затверджено наказ Міністерства освіти і науки України, що визначає важливі положення щодо організації та проведення пілотного етапу PISA, запланованого на квітень — травень цього року.

У 2025 році Україна візьме участь в основному етапі чергового, дев’ятого, циклу міжнародного дослідження якості освіти PISA (далі — PISA-2025). Для нашої країни це вже буде третій цикл, адже вперше українське 15-річне учнівство / студентство брало участь у цьому дослідженні у 2018 році. Цьогоріч заплановано проведення пілотного етапу PISA-2025, завданням якого є апробація інструментів і процедур наймасштабнішого освітнього моніторингу. 

Наказом «Про проведення в закладах освіти України пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025» визначено, що пілотування на репрезентативній вибірці закладів освіти, а саме закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, де навчаються 15-річні підлітки, проходитиме з 8 квітня до 6 травня. До того часу має бути виконано низку підготовчих робіт, зокрема сформовано вибірку закладів освіти — учасників пілотного етапу та затверджено графік проведення збирання даних у відповідних закладах.  

Найближчим часом на основі переліків закладів освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти спільно з Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» відповідно до вимог, визначених міжнародною агенцією з формування вибірки WESTAT, сформують остаточний перелік закладів, 15-річне учнівство / студетство яких візьме участь у пілотному етапі. Проведення дослідження буде відбуватися лише на тих територіях, де безпекова ситуація уможливлюватиме фізичну присутність учасників у приміщеннях закладів освіти для виконання тестів та заповнення анкет.

У тих закладах, які потраплять до вибірки, для участі в пілотуванні за спеціальною процедурою буде відібрано по 50 підлітків, які народилися у 2008 році й навчаються у 7–11 класах або на 1–2 курсах. У кількох закладах, зокрема в спеціальних школах, де навчається менше ніж 50 15-річних, участь у дослідженні візьмуть усі учні, які відповідають вимогам PISA. Загалом у пілотному етапі для участі в оцінюванні буде відібрано майже 2500 учнів / студентів.

Тестування й анкетування учасників відбуватиметься на комп’ютерній основі. У межах дослідження учні / студенти традиційно виконуватимуть завдання з ключових галузей PISA, а саме читання, математики та природничо-наукових дисциплін. Однак особливу увагу буде відведено апробації завдань провідної галузі PISA-2025 — природничо-наукової. Особливістю тестового інструментарію для оцінювання знань і вмінь 15-річного учнівства / студентства в природничо-наукових дисциплінах у цьому циклі є те, що він розроблений відповідно до оновленого рамкового документа, який відображає зміни в розумінні завдань шкільної природничо-наукової освіти в сучасному світі — епосі антропоцену. Із завданнями, які використовують у PISA для оцінювання рівня сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей, можна ознайомитися на нашому вебсайті PISA.Ukraine

Окрім того, у межах пілотного етапу буде апробовано інструментарій для оцінювання спроможності 15-річних використовувати цифрові інструменти для досягнення певних життєвих цілей, адже інноваційною галуззю поточного циклу є навчання в цифровому світі (Learning in the Digital World, LWD). У рамковому документі PISA-2025 навчання в цифровому світі визначають як «здатність особи долучатися до ітеративного та саморегульованого процесу формування знань і розв’язання проблем за допомогою обчислювальних інструментів і практик». Ознайомитися з прикладами інтерактивних завдань цієї галузі можна на сайті Організації економічного співробітництва та розвитку за посиланням. У межах роботи над завданнями учні / студенти працюватимуть над двома 30-хвилинними модулями. Кожен модуль складатиметься з трьох частин: «Демонстрація», де учасники повинні будуть виконати кілька завдань з вибором відповіді, щоб показати, що вони вже знають, «Тренування», де потрібно буде використати цифрові інструменти для вивчення та розв’язання простих інтерактивних завдань, та «Застосування», де учасники матимуть показати свою здатність застосовувати на практиці щойно набутий досвід для розв’язання з використанням цифрових інструментів більш складних завдань.

Також у межах пілотного етапу заплановано апробацію тестових матеріалів додаткової опції PISA-2025 — оцінювання з іноземної мови (Foreign Language Assessment, FLA), а саме оцінювання з англійської мови. У рамковому документі з FLA володіння іноземною мовою (foreign language proficiency) визначено як «здатність використовувати іноземну мову для ефективного спілкування. Воно потребує поєднання комунікативної мовної компетенції та загальних компетенцій, що дають змогу особам, які вивчають іноземну мову, здійснювати комунікативну мовленнєву діяльність (сприйняття, продукування, взаємодія та посередництво (медіація)), яка включає в себе одну або декілька таких навичок, як читання, аудіювання, говоріння або письмо. Воно також передбачає використання відповідних мовленнєвих стратегій». Тестування з англійської мови в межах PISA-2025 передбачатиме оцінювання здатності 15-річних підлітків читати англомовні тексти, сприймати інформацію на слух (аудіювання) та зв’язно висловлюватися в усній формі на запропоновану тему. У межах пілотного етапу в закладах освіти, які потраплять до вибірки, буде відібрано по 9 учнів / студентів, які виконуватимуть тестові завдання з англійської мови. 

Зазначимо, що Україна є однією з-поміж  22 країн, які цьогоріч пілотують інструменти оцінювання з іноземної (англійської) мови. Це стало можливим завдяки підтримці наших незмінних партнерів — представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Важливо наголосити, що участь у додатковій опції PISA-2025 є надзвичайно своєчасним заходом, зважаючи на нещодавнє ухвалення Верховною Радою України в першому читанні  законопроєкту № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні», який віддзеркалює тенденцію до пріоретизації на державному рівні питання належного володіння українськими громадянами англійською мовою як мовою міжнародного спілкування в умовах євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень нашої країни. Об’єктивні дані, отримані за підсумками оцінювання з англійської мови під час основного етапу PISA-2025, можуть стати відправною точкою для визначення першочергових завдань державної стратегії посилення викладання англійської мови в закладах освіти, а надалі — для оцінювання ефективності імплементації освітніх політик, спрямованих на підвищення рівня володіння англійською як іноземною нашими громадянами.