Рекомендації щодо формування читацької компетентності учнів на рівні початкової освіти

За підсумками загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» 2021 року експерти Українського центру оцінювання якості освіти підготували методичні рекомендації щодо формування читацької та математичної компетентностей учнів на рівні початкової освіти.

У другому розділі рекомендацій ідеться про формування читацької компетентності. Тут можна знайти відповіді на такі питання:

  • Що таке читацька компетентність?
  • Що мають знати й уміти учні початкових класів з математики?
  • Який рівень сформованості окремих складників математичної компетентності мають наші випускники початкової школи?
  • Як у чинних підручниках з української мови та читання для 3-4 класів охоплено різні рівні роботи з текстом?
  • Як формувати в учнів уміння інтерпретувати та узагальнювати інформацію, а також оцінювати зміст і форму тексту?
  • Як строювати завдання для учнів, аби поліпшити їхні результати щодо вміння  працювати з текстом?
  • До яких ресурсів може звернутися вчитель в умовах дистанційного навчання, щоб покращити результати своїх учнів?

Пропоновані рекомендації містять описи конкретних практик та зразки завдань, які можна використовувати на навчальних заняттях, зокрема і як приклади для розроблення діагностувальних робіт.

Нагадуємо, що перший розділ методичних рекомендацій, присвячений формуванню математичної компетентності учнів на рівні початкової освіти, можна знайти тут.

Сподіваємося, ці матеріали стануть у пригоді не тільки вчителям та їхнім підопічним, а також зацікавлять авторів майбутніх підручників з української мови та читання для цього освітнього рівня.