Визначення результатів

Сертифікація педпрацівників

Першим етапом проведення сертифікації педагогічних працівників є незалежне тестування.

Результати незалежного тестування визначають на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань. Тестовий бал – це арифметична сума балів за правильні відповіді до завдань тесту.

Результати незалежного тестування оприлюднюють у кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 18 календарних днів із дня його проведення.

Учасників сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів, вважають такими, які не пройшли незалежне тестування, і не допускають до участі в наступному етапі сертифікації – самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності.

Інформацію про допущення чи недопущення учасника сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації розміщують у кабінеті учасника сертифікації одночасно з результатами незалежного тестування.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановленого результату незалежного тестування, незгоди з рішенням щодо анулювання результату учасник сертифікації може протягом трьох календарних днів після оприлюднення результатів незалежного тестування подати до апеляційної комісії апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування.

Розгляд такої заяви здійснюється протягом семи календарних днів з дня її отримання.

Самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності – другий етап проведення сертифікації.

Вивчення результатів самооцінювання педагогічної майстерності учасників сертифікації та ухвалення рішення щодо допущення чи недопущення учасників сертифікації до наступного етапу (вивчення практичного досвіду) здійснює Державна служба якості освіти.

Повідомлення про допущення чи недопущення учасника сертифікації  до наступного етапу проведення Державна служба якості освіти надсилає протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення на адресу електронної пошти, яку учасник зазначив під час реєстрації.

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації є останнім етапом проведення сертифікації.

Цей етап організовує Державна служба якості освіти та/або установа, що належить до сфери її управління. До початку вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації Державна служба якості освіти має затвердити та оприлюднити на власному офіційному веб-сайті методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.

За результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації експертна група заповнює форму експертного висновку, що підписується всіма експертами експертної групи та повинна містити кількість набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальну суму.

Визначення результатів сертифікації та видача сертифікатів

Результати сертифікації визначають на підставі кількості балів, набраної учасником сертифікації за результатами вивчення його практичного досвіду (третій етап проведення сертифікації педагогічних працівників).

Сертифікат видають учасникам сертифікації, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує кількість балів, мінімально достатню для видачі сертифіката, — пороговий бал.

Пороговий бал щороку визначає комісія, яку створює Державна служба якості освіти.

Інформацію про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката розміщують у кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через десять робочих днів з моменту встановлення комісією граничної кількості балів.

Графічне зображення сертифіката має містити інформацію про номер сертифіката, прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) педагогічного працівника, його посаду, номер протоколу засідання комісії, дату видачі та кінцевий строк дії сертифіката.