Ресурси для вчителів математики

14 березня відзначають Міжнародний день математики, яка направду формує наше повсякденне життя. Важливість її не викликає сумнівів.

Проте багато учнів/учениць переконані, що опанувати таку складну науку, як математика, їм не під силу. Але це не так. Цікаві стратегії викладання, сучасні методики, компетентнісні завдання, заохочення до розв’язання практично орієнтованих завдань – усе є в арсеналі сучасного вчителя математики, що може полегшити опанування арифметики, алгебри, геометрії, комбінаторики тощо.

Як навчати учнів/учениць працювати з даними та виконувати вимірювання і які завдання варто пропонувати, аби поліпшити їхні результати з цих тем? До яких ресурсів може звернутися вчитель в умовах дистанційного навчання, щоб покращити результати своїх учнів? Відповіді на ці та інші запитання містяться в методичних рекомендаціях щодо формування математичної компетентності учнів на рівні початкової освіти, підготовлених експертами Українського центру оцінювання якості освіти за підсумками загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти 2021 року.

Аби шкільні уроки математики стали захопливими, надихали учнів на дослідження математичних глибин, скористайтеся напрацюваннями естонських колег, якими вони щедро поділилися у «Вечірньому підручнику із математики». Цей посібник не схожий на жоден із тих, якими ви послуговувалися раніше.   

Унікальним проєктом, що дає змогу оцінити компетентності 15-річних підлітків  із читання, математики та природничо-наукових дисциплін, є міжнародне дослідження якості освіти PISA. Ці компетентності прямо не пов’язані з оволодінням шкільною програмою, водночас рівень їх сформованості засвідчує здатність підлітків успішно навчатися й бути конкурентоздатними в сучасному інноваційному суспільстві: генерувати нові ідеї, розвивати власну систему знань, застосовувати її для вирішення актуальних, особистісно й суспільно значущих проблем.

На офіційному сайті PISA опубліковано понад 80 завдань із математики – провідної галузі циклу дослідження 2022 року. Наразі в спеціальному тестовому модулі налічується понад 300 оригінальних практично орієнтованих завдань з математики, читання, природничо-наукових дисциплін.  

Пропонуємо вам також україномовне видання «10 запитань від учителів математики… і як PISA може допомогти відповісти на них». Запитання, поставлені в ньому, стосуються стратегій викладання математики і її вивчення, виконання навчальних програм, а також різних характеристик учнів/учениць і того, як ці характеристики пов’язані з їхніми досягненнями у математиці та між собою.

Аналітики  Українського центру оцінювання якості освіти також пропонують вам переклад рамкового документа з математики. У ньому схарактеризовано розуміння математики та математичної грамотності; окреслено зміст категорії «математична грамотність», на оцінювання складників якого орієнтований тест PISA з математики; визначено посутні характеристики тестових матеріалів, що здатні забезпечити вимірювання рівнів сформованості математичної грамотності 15-річних підлітків, та запропоновано зразки тестових завдань, характерні для комп’ютерного формату проведення PISA.

Маємо надію, що ці матеріали стануть у пригоді не тільки вчителям та їхнім вихованцям, а й зацікавлять авторів майбутніх підручників з математики.