Реєстрація громадських спостерігачів

Громадське спостереження

1. Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням суб’єктів громадського спостереження.

Форма подання для реєстрації громадських спостерігачів

2. У поданні про реєстрацію громадських спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, роки народження, а також адміністративно-територіальна одиниця (область), де планується проведення громадського спостереження. Подання скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу).

До подання додаються:

  • письмові зобов’язання осіб, вказаних у поданні, дотримуватися визначених прав та обов’язків громадського спостерігача;
  • копії документів, які посвідчують особу представників суб’єктів громадського спостереження;
  • письмові згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку персональних даних, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Форма зобов’язання громадських спостерігачів

3. Строк реєстрації громадських спостерігачів становить 5 робочих днів з дня отримання подання, оформленого згідно з вимогами п.2 цього розділу.

4. Український та регіональні центри оцінювання якості освіти можуть відмовити у реєстрації громадських спостерігачів у разі порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ «Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів» та пункту 2 цього розділу.

5. Громадські спостерігачі отримують посвідчення, що підтверджують їх повноваження.

У посвідченні обов’язково зазначається адміністратиіно-територіальна одиниця, у межах якої він має право здійснювати свої повноваження.

6. Посвідчення видається громадському спостерігачеві особисто або представникові суб’єкта громадського спостереження на підставі довіреності, виданої керівником суб’єкта громадського спостереження. Факт отримання посвідчення підтверджується підписом в журналі обліку посвідчень громадських спостерігачів.

Український та регіональні центри оцінювання якості освіти оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах переліки суб’єктів громадського спостереження, представників яких зареєстровано як громадських спостерігачів за проведенням ЗНО. Перелік оновлюється щотижня протягом строку проведення ЗНО.

Для здійснення громадського спостереження за проведенням ЗНО зареєстровані такі суб’єкти громадського спостереження:

06.02.2018 – Вінницьке представництво громадської мережі “ОПОРА”.