Права та обов’язки громадських спостерігачів

Громадське спостереження

Громадський спостерігач має право:

 • ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, що регламентують проведення ЗНО;
 • бути присутнім в пунктах реєстрації абітурієнтів, в пунктах проведення ЗНО, аудиторіях, пунктах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної, регламентних та експертних комісій;
 • ознайомлюватися з протоколами та іншою документацією за результатами засідання апеляційної, регламентної та експертної комісії;
 • спостерігати за етапами організації та проведення ЗНО за умови дотримання вимог щодо порядку проведення ЗНО;
 • вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання абітурієнтами завдань в аудиторіях, а також у обробки та пунктах перевірки;
 • бути присутніми під час здійснення контролю за дотриманням учасниками ЗНО вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв;
 • підписувати протокол про завершення процедури проведення ЗНО, у разі необхідності вносити до нього зауваження та пропозиції, отримувати його примірник.

Громадському спостерігачеві забороняється:

 • втручатися у процес проведення ЗНО;
 • перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дії, що порушують порядок його проведення або заважають здійснювати свої повноваження працівникам, залученим до виконання роботи на об’єкті спостереження;
 • спілкуватися та допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО під час виконання ними завдань в аудиторіях;
 • чинити дії, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання ними сертифікаційних робіт (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо);
 • мати при собі в аудиторії, протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи учасниками ЗНО, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв; друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою проведення зовнішньгого оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких громадський спостерігач повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);
 • використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом проведення ЗНО.

Громадський спостерігач зобов’язаний:

 • ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур ЗНО до моменту прибуття на об’єкт спостереження;
 • після прибуття на об’єкт спостереження подати відповідальному за пункт реєстрації або відповідальному за пункт обробки, відповідальному за пункт проведення ЗНО (або уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти), відповідальному за пункт перевірки (далі відповідальна особа) посвідчення громадського спостерігача та документ, що посвідчує особу;
 • засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних або інших зв’язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, хто проводить ЗНО, у пункті проведення ЗНО, а також факт ознайомлення з правами та обов’язками громадського спостерігача у відомості реєстрації громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання на пункті проведення ЗНО;
 • про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО повідомляти відповідальній особі.