Додаткова сесія МТНК/МКТ

Участь у додаткових сесіях можуть узяти вступники, яких було зареєстровано для проходження магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту (далі – вступне випробування), але які з поважних причин не змогли:

1) взяти участі в основній сесії вступного випробування;

2) завершити виконання тесту під час основної сесії вступного випробування (через різке погіршення стану здоров’я вступника або дострокове припинення виконання тесту в тимчасовому екзаменаційному центрі внаслідок виникнення нестандартних ситуацій (обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я вступників, або через неможливість створення належних умов для виконання завдань вступних випробувань тощо)).

Для участі в додатковій сесії вступного випробування вступники, зазначені в пункті 1, повинні в період із 22 до 26 серпня подати Заяву щодо участі до відповідного регіонального центру.

Для участі в додатковій сесії вступного випробування вступники, зазначені в пункті 2, повинні протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії вступного випробування (включаючи день проведення) подати до відповідного регіонального центру Заяву щодо участі.

Вступники, зазначені в пункті 2, можуть також подати Заяву щодо участі відповідальному за тимчасовий екзаменаційний центр у день проведення основної сесії вступного випробування в тимчасовому екзаменаційному центрі.

У Заяві щодо участі має бути зазначено назву населеного пункту, де вступник бажає пройти вступне випробування під час проведення додаткових сесій, вибраного з переліків населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення додаткових сесій магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту.

Регіональний центр здійснює розгляд поданих Заяв щодо участі в період із 24 до 31 серпня.

За результатами розгляду:

  • на інформаційних сторінках «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» Український центр оцінювання якості освіти розміщує запрошення для участі в додатковій сесії вступного випробування (не пізніше ніж за три календарних дні до проведення вступного випробування) – вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в додатковій сесії вступного випробування;
  • регіональний центр надсилає лист про відмову в реєстрації для участі в додатковій сесії вступного випробування на адресу, зазначену в Заяві щодо участі, – вступникам, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації для участі в додатковій сесії вступного випробування.

Вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в додаткових сесіях вступного випробування та які взяли участь у них, результат, отриманий за підсумками участі в основній сесії, анулюють.