Довідка із закладу освіти за зразком – запорука успішної реєстрації

З-поміж обов’язкових документів, копії яких потрібно завантажити під час реєстрації для участі в НМТ, є документ, що підтверджує інформацію про рівень здобутої освіти.

Для цьогорічних випускників це довідка з місця навчання, у якій має бути зазначено: «він (вона) завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2023 року в (назва закладу освіти)». Довідка, у якій напишуть іншу фразу (наприклад: «він (вона) навчається в (клас) в (назва закладу освіти)»), не буде підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти у 2023 році і стане підставою для відмови в реєстрації, допоки випускник / випускниця, який / яка її завантажив / завантажила, не замінить неправильно оформлений документ на складений згідно з вимогами. Про те, що якийсь із ваших документів має недоліки, ви дізнаєтеся з повідомлення у своєму персональному кабінеті. Тож не забувайте заглядати до нього.

Ті вступники, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному році за межами України, мають завантажити копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця навчання (із закордонного закладу освіти), у якій буде зазначено, що «він (вона) завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2023 року в (назва закордонного закладу освіти)».

Для випускників минулих років таким документом є свідоцтво про повну загальну середню освіту. Достатньо завантажити зображення сторінки / розвороту / боку, що містить такі дані: назва, серія (за наявності), номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника документа, інформація про здобуття повної загальної середньої освіти. 

У разі відсутності з поважної причини (викрадення, втрата тощо) документа, що підтверджує інформацію про освіту, для реєстрації на НМТ може бути використано виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи, яку можна сформувати на вебсайті самої Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Вступники, які раніше здобули повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти, мають завантажити копію відповідного документа. Якщо документ оформлено іноземною мовою, необхідно додати нотаріально засвідчений його переклад.