Зовнішнє незалежне оцінювання

Графік проведення ЗНО-2018

математика 22.05.2018
українська мова і література 24.05.2018
іспанська мова 29.05.2018
німецька мова 29.05.2018
французька мова 29.05.2018
англійська мова 01.06.2018
біологія 04.06.2018
історія України 06.06.2018
географія 08.06.2018
фізика 11.06.2018
хімія 13.06.2018

Контакти

Tелефон: (0432)656535
працює з 09:00 до 17:00
у п’ятницю – до 16:45
перерва з 13:00 до 13:45

Режим роботи

ПН-ЧТ - з 9:00 до 18:00
ПТ - з 09:00 до 17:00
перерва з 13:00 до 13:45

   

Реєстрація осіб для участі в ПРОБНОМУ зовнішньому незалежному оцінюванні проводитиметься з 09 до 31 січня 2018 року.

   додаткова сесіяУчасники додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання

Окремі особи можуть взяти участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання), яка організовується після проведення основної.

1. З 03 до 19 травня 2017 року подати документи для участі в додатковій сесії можуть особи, які:

- за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи України;

- брали участь в антитерористичній операції або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період. (Такі особи до комплекту документів додають заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного предмета під час додаткової сесії та документ, що підтверджує цю причину. У заяві має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії).

2. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії через причини, які не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути (хвороба, смерть рідних по крові або по шлюбу, стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета під час основної сесії тощо) або у зв’язку з участю у день проведення зовнішнього оцінювання у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, або прямували до/з місць їх проведення, що підтверджено відповідними документами.
Термін подання заяв та документів до регламентної комісії: протягом п'яти робочих днів із дня проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

3. Особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета через різке погіршення стану здоров’я або виникнення в пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників зовнішнього оцінювання.
Термін подання заяв та документів до регламентної комісії: протягом п'яти робочих днів із дня проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

4. Особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, можуть скористатися правом на подання апеляційної заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також вказати на потребу реєстрації для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії. Така заява подається в день проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання до моменту виходу з нього. Розгляд відповідної апеляційної заяви здійснюється регламентною комісією протягом п’яти календарних днів з урахуванням дня її надходження.

5. За рішенням апеляційної комісії в додатковій сесії може взяти участь особа, апеляційну заяву якої щодо оскарження рішення регламентної комісії про відмову в участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання задоволено (відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів із моменту отримання рішення, що оскаржується).


Перелік документів, які необхідно подати до регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти

1. Заява.

2. Копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

3. Один із документів для підтвердження достовірності фактів та обставин, що дають можливість взяти участь у додатковій сесії (залежно від причин):

1) хвороба – один із документів, зазначених у абзацах 2 – 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840, в т. ч.:

2) смерть рідних по крові або по шлюбу – копія свідоцтва про смерть (або копія одного з документів, передбачених підпунктами а, б, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. №52/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 р. № 3307/5)) та копія документа, що підтверджує родинність по крові або шлюбу з померлим;

3) стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета під час основної сесії, - копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

4) участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо) – копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу;

5) перебування в дорозі до/з місць проведення міжнародних, всеукраїнських заходів (змагань, конкурсів, олімпіад тощо) – копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі;

6) викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, - документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943. Рішення про допуск до участі в додатковій сесії з певного навчального предмета приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано НЕ пізніше дати проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета;

7) інша причина – довідка або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів.

Разом із документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного предмета через різке погіршення стану здоров’я (або внаслідок інших обставин, що виникли в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання), окрім документів, зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, подають один з документів, зазначених у пункті 3 цього розділу.

Рішення про надання можливості особі пройти зовнішнє незалежне оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії приймається регламентними комісіями при регіональних центрах оцінювання якості освіти або апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти.


Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання

У 2017 році додаткову сесію зовнішнього оцінювання буде проведено з 03 до 12 липня.

03 липня: українська мова і література
04 липня: англійська мова, російська мова*
05 липня: математика
06 липня: історія України
07 липня: біологія, іспанська мова*, німецька мова*, французька мова*
10 липня: географія
11 липня: фізика
12 липня: хімія

* Початок процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської, німецької, російської, французької мов під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, - 14 год. 00 хв.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщується у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.


Подати документи на додаткову сесію можна

Вінницька область

 • у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти
  (м. Вінниця, вул. Київська, 46 (2-й поверх), тел. (0432)656534);

Житомирська область

 • у Житомирському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників
  (м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, каб. №4, тел. (0412)470861);

Хмельницька область

 • у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
  (м. Хмельницький, вул. Озерна, 14, кім.108 (корпус ліцею), відповідальна особа – Білошицький Сергій Володимирович, тел. (0382) 77-63-42).
  Графік прийому учасників ЗНО: понеділок-четвер - з 8:00 до 17:00; п'ятниця - з 8:00 до 16:00. Обідня перерва: 12:00 – 13:00.


Графік прийому заяв для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні під час додаткової сесії

23-29.05.2017 українська мова і література
25-31.05.2017 іспанська, німецька, французька мови
29.05-02.06.2017 англійська мова
31.05-07.06.2017 математика
02-09.06.2017 історія України
06-12.06.2017 російська мова
08-14.06.2017 біологія
12-16.06.2017 географія
14-20.06.2017 фізика
16-22.06.2017 хімія


Місце проведення додаткової сесії

Додаткова сесія буде організована в містах: Вінниця, Житомир, Хмельницький.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.