Виготовлення та видача дублікатів сертифікатів

Дублікат видається у разі:

  • Втрати, викрадення, знищення Сертифіката.
  • Пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності інформації.

Виготовлення дублікатів Сертифікатів, що видавалися в поточному році, починається одночасно з реєстрацією осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, і здійснюється до кінця календарного року.

Виготовлення дублікатів Сертифікатів, що видавалися у попередні роки, здійснюється протягом усього року.

Виготовлення дубліката здійснюється на підставі заяви про виготовлення дубліката Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – заява щодо дубліката), оформленої за зразком (форма №1), якому було видано відповідний Сертифікат, або його законного представника.

У разі оформлення заяви щодо дубліката законним представником учасника до неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника.

Якщо замовник бажає отримати дублікат Сертифіката поштою (через Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»), вартість послуги включає витрати на виготовлення дубліката та витрати на доставку поштового відправлення (Квитанція №1 про компенсацію витрат на виготовлення та доставку дубліката).

Якщо замовник бажає отримати дублікат Сертифіката особисто в регіональному центрі, вартість послуги включає витрати на виготовлення дубліката (Квитанція №2 про компенсацію витрат на виготовлення дубліката).

Для отримання дубліката Сертифіката учасник має подати до регіонального центру оцінювання якості освіти (21009, м. Вінниця, вул. Київська, 46):

  • заяву;
  • копію платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення дубліката або платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та відправлення дубліката;
  • дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку учасника (одна з фотокарток наклеюється на заяву);
  • Сертифікат, дублікат якого виготовляється, – у разі потреби виготовлення дубліката через пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності інформації;
  • копію документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у зовнішньому оцінюванні (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті, дублікат якого потрібно виготовити); якщо учасник не має документа, на підставі якого його зареєстровано для участі у зовнішньому оцінюванні, подається копія іншого документа, що посвідчує особу володільця Сертифіката.

На копіях документів, що подаються для виготовлення дубліката, мають бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис учасника, його ініціали, прізвище (особистий підпис законного представника, його ініціали, прізвище – у разі оформлення заяви щодо дубліката законним представником учасника), дата засвідчення копії.

Квитанцію про оплату, отриману у відділенні банку, разом з усіма документами відправити до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти в день оплати.
Якщо протягом 5 робочих днів комплект документів не надійшов до Вінницького регіонального центру, то послуга вважається не наданою і кошти повертаються на рахунок установи банку, з якого здійснювався платіж. У такому випадку повернуті кошти обов’язково потрібно забрати з установи банку.

Заяви щодо дубліката, оформлені без дотримання цих вимог, повертаються учаснику з відповідними письмовими роз’ясненнями. У таких випадках дублікат не виготовляється. Особа, якій відмовлено у виготовленні дубліката, усунувши недоліки, пов’язані з оформленням заяви щодо дубліката та/або документів, що подаються для виготовлення дубліката, може повторно звернутися до регіонального центру щодо виготовлення дубліката.

Заяви щодо дубліката розглядаються у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Дублікат сертифіката надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення за адресою, вказаною у заяві, або видається особі (уповноваженому нею представнику) особисто у разі зазначення цієї вимоги в заяві щодо дублікта сертифіката.