Додаткова сесія

ЗНО/ДПА

Для осіб, які через поважні причини не мають можливості взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

Подання документів для участі в додатковій сесії може здійснюватися:

 • в основний період реєстрації;
 • в додатковий період реєстрації;
 • під час проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання здійснюється подання документів для участі в додатковій сесії особами, які:
 • у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення;
 • не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути, зокрема:
  • хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії;
  • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;
  • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів.

Таким учасникам протягом п’яти робочих днів з урахуванням дня проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (з урахуванням дня проведення) необхідно подати до регіонального центру оцінювання якості освіти:

 • заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного навчального предмета під час додаткової сесії;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документ, де відображено факти та обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії:
 1. Хвороба – один із документів, зазначених у абзацах 2 – 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або витяг із Електронного реєстру листків непрацездатності, в т. ч.:
 2. Смерть рідних по крові або по шлюбу – копія свідоцтва про смерть (або копія одного з документів, передбачених підпунктами а, б, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. №52/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 р. № 3307/5)), та копія документа, що підтверджує родинність по крові або шлюбу з померлим.
 3. Стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії, – копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром.
 4. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), тренувальних зборах із підготовки до них – копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу.
 5. Перебування в дорозі до/з місць проведення міжнародних, всеукраїнських заходів (змагань, конкурсів, олімпіад, турнірів тощо) та/або тренувальних зборів – копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі.
 6. Викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, – документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194. Рішення про допуск до участі в додатковій сесії з певного навчального предмета приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано НЕ пізніше дати проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета.
 7. Інша причина – довідка або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів.

Разом із документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Також подати заяву щодо участі у додатковій сесії можуть:

 1. особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета через різке погіршення стану здоров’я або виникнення в пункті ЗНО інших обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників зовнішнього оцінювання.
  Такі особи повинні протягом п’яти робочих днів із дня проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (з урахуванням дня проведення) подати до регламентної комісії заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії.
  Разом із заявою особи, які брали участь в основній сесії ЗНО, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета через різке погіршення стану здоров’я, повинні подати до регламентної комісії один із документів, зазначених у абзацах 2 – 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.
 2. особи, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Такі особи можуть скористатися правом на подання апеляційної заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також вказати на потребу реєстрації для проходження ЗНО під час додаткової сесії. Така заява подається в день проведення ЗНО з певного предмета в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання до моменту виходу з нього.

Рішення про надання можливості особі пройти зовнішнє незалежне оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії приймається регламентними комісіями при регіональних центрах оцінювання якості освіти або апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Заяву і документи щодо участі в додатковій сесії ЗНО можна подати

у м. Вінниці – у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти:

Адреса: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 46.
Графік роботи: Понеділок – п’ятниця (окрім святкових і неробочих днів) з 09:00 до 18:00 (у п’ятницю до 16:45 ). Обідня перерва: з 13.00 до 13.45.


у м. Житомирі – у Житомирському державному університеті імені Івана Франка:

Адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, Євроклуб (перший поверх).
Графік роботи: Понеділок – п’ятниця (окрім святкових і неробочих днів) з 10:00 до 19:00. Обідня перерва: з 14:00 до 15:00.


у м. Хмельницькому – у Хмельницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників:

Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, буд. 14, кім. 108.
Графік роботи: Понеділок – п’ятниця (окрім святкових і неробочих днів) з 08:00 до 17:00 (у п’ятницю до 16:00). Обідня перерва: з 12:00 – 13:00.

Строки подання документів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання під час додаткової сесії
Математика25.06 – 02.07.2020
Українська мова і література30.06 – 06.07.2020
Фізика02.07 – 08.07.2020
Іспанська, німецька, французька мови06.07 – 10.07.2020
Англійська мова07.07 – 13.07.2020
Історія України09.07 – 15.07.2020
Біологія13.07 – 17.07.2020
Географія15.07 – 21.07.2020
Хімія17.07 – 23.07.2020
Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання

24.07.2020 – фізика;
28.07.2020 – математика;
29.07.2020 – іспанська мова;
30.07.2020 – французька мова;
31.07.2020 – німецька мова;
03.08.2020 – англійська мова;
04.08.2020 – українська мова і література;
05.08.2020 – біологія;
06.08.2020 – історія України;
07.08.2020 – географія;
10.08.2020 – хімія