Незалежне тестування

Сертифікація педпрацівників

У 2020 році першим етапом проведення сертифікації педагогічних працівників є незалежне тестування. Його організовує Український та регіональні центри оцінювання якості освіти.

Зміст тесту визначено у Програмі незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Характеристикою тесту визначено орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми, час відведений на виконання тесту, кількість завдань та максимальну кількість балів, яку можна отримати, правильно виконавши усі тестові завдання.

Тест міститиме 100 завдань, на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів за виконання тесту — 100.

Схема нарахування балів за виконання тестових завдань визначає, що тест незалежного тестування містить завдання однієї форми — з вибором однієї правильної відповіді (1–100). За кожне правильно виконане завдання можна отримати 1 бал.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів /підрозділів Програми незалежного тестування

Розділ / підрозділ програмиЧастка від загальної кількості завдань
Планування та організація освітнього процесу14 %
Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів, у т. ч.:73 %
– система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти33 %
– методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти33 %
– педагогіка партнерства / робота з батьками (іншими законними представниками) / педагогічна діагностика7 %
Створення освітнього середовища13 %