Спеціальна сесія МТНК/МКТ

Участь у спеціальних сесіях вступного випробування можуть узяти вступники, яких було зареєстровано для проходження вступного випробування, але які з поважних причин не змогли:

1) взяти участі в основній та/або додатковій сесії вступного випробування;

2) завершити виконання тесту під час основної та/або додаткової сесії вступного випробування (через різке погіршення стану здоров’я вступників або дострокове припинення виконання тесту в тимчасовому екзаменаційному центрі внаслідок виникнення нестандартних ситуацій (обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я вступників, або через неможливість створення належних умов для виконання завдань вступних випробувань тощо)).

Для участі в спеціальній сесії вступного випробування вступники, зазначені в пункті 1, повинні в період із 12 до 16 вересня подати до відповідного регіонального центру Заяву щодо участі.

Для участі в спеціальній сесії вступного випробування вступники, зазначені в пункті 2, повинні протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії вступного випробування (включаючи день проведення) подати до відповідного регіонального центру Заяву щодо участі.

Вступники, зазначені в пункті 2, можуть також подати Заяву щодо участі відповідальному за тимчасовий екзаменаційний центр у день проведення основної сесії вступного випробування в тимчасовому екзаменаційному центрі.

У Заяві щодо участі має бути зазначено назву населеного пункту, де вступник бажає пройти вступне випробування під час проведення спеціальних сесій, вибраного з переліків населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення спеціальних сесій магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту.

Регіональний центр здійснює розгляд поданих Заяв щодо участі в період із 16 до 22 вересня.

За результатами розгляду:

на інформаційних сторінках «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» Український центр оцінювання якості освіти розміщує запрошення для участі в спеціальній сесії вступного випробування (не пізніше ніж за три календарних дні до проведення вступного випробування) – вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в спеціальній сесії вступного випробування;

регіональний центр надсилає лист про відмову в реєстрації для участі
в спеціальній сесії вступного випробування на адресу, зазначену в Заяві щодо участі, – вступникам, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації для участі в спеціальній сесії вступного випробування.

Вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в спеціальних сесіях вступного випробування та які взяли участь у них, результат, отриманий за підсумками участі в основній та/або додатковій сесії, анулюють.