Додаткова сесія

ЄВІ (іноземна) / ЄФВВ (право)

Організація та проведення додаткових сесій
 1. Для певних категорій вступників, які реєструвалися для участі в основній сесії вступних випробувань, організовується додаткова сесія вступних випробувань (далі – друга сесія), що проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Участь у другій сесії можуть взяти вступники, які:

1) брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

3) не змогли взяти участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;
 • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за сім календарних днів.
 1. Рішення про допуск вступника до участі в другій сесії ухвалюється регламентною комісією (у випадках, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 1 цього розділу, рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань).
 1. Подання до регламентної комісії заяв щодо участі в другій сесії здійснюється:
 • особами, зазначеними в підпункті 1 пункту 1 цього розділу,- у день проведення єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;
 • особами, зазначеними в підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу,- протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (з урахуванням дня проведення).
 1. У заяві щодо участі в другій сесії має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
2) номер екзаменаційного листка;
3) номер контактного телефону;
4) причина, через яку особа потребує проходження вступних випробувань під час другої сесії;
5) адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція;
6) дата складання заяви.

Заява щодо участі в другій сесії має бути засвідчена особистим підписом заявника.

 1. Особи, зазначені у підпункті 3 пункту 1 цього розділу, разом із заявою мають подати відповідний(і) підтвердний(і) документ(и):
 • один із документів, зазначених в абзацах другому – п’ятомувосьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837,- для підтвердження факту хвороби у день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/ єдиного вступного іспиту;
 • копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром,- для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;
 • документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943,- для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування (рішення про допуск до участі в другій сесії приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування);
 • копію документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а»«б»«ґ»«е» пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим,- для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;
 • інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.
 1. Пункти тестування для проведення другої сесії вступних випробувань створюються в місті Києві.
Заяву і документи щодо участі в додатковій сесії можна подати

у м. Вінниці – у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти:

Адреса: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 46.
Графік роботи: Понеділок – п’ятниця (окрім святкових і неробочих днів) з 09:00 до 18:00 (у п’ятницю до 16:45 ). Обідня перерва: з 13.00 до 13.45.


у м. Житомирі – у Житомирському державному університеті імені Івана Франка:

Адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, Євроклуб (перший поверх).
Графік роботи: Понеділок – п’ятниця (окрім святкових і неробочих днів) з 10:00 до 19:00. Обідня перерва: з 14:00 до 15:00.


у м. Хмельницькому – у Хмельницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників:

Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, буд. 14, кім. 108.
Графік роботи: Понеділок – п’ятниця (окрім святкових і неробочих днів) з 08:00 до 17:00 (у п’ятницю до 16:00). Обідня перерва: з 12:00 – 13:00.

Строки подання документів для проходження ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії
Єдиний вступний іспит01.07 – 03.07.2020
Єдине фахове вступне випробування03.07 – 05.07.2020
Графік проведення додаткової сесії ЄВІ/ЄФВВ

16.07.2020 – єдиний вступний іспит;
17.07.2020 – єдине фахове вступне випробування;